สถานีวิทยุลูกทุ่งลายไทย
  • ชื่อนิติบุุุคคล/หน่วยงาน :
  • ชื่อสถานี : สถานีวิทยุลูกทุ่งลายไทย
  • วันที่อนุญาต-วันที่สิ้นสุด : 30 พย. 2442 - 30 พย. 2442
  • รหัสสถานี :
  • ความถี่ : FM 101.50MHz.
  • ที่อยู่ : จังหวัด พิษณุโลก 65000
  • โทรศัพท์ : 0639879553
  • พื้นที่การรับฟัง :
สถานีวิทยุลูกทุ่งลายไทย <<< วิทยุไม่เล่นกดปุ่ม Play

ดาวน์โหลด Listen

ขอเพลง พูดคุยกับ DJ

20 17 2 21 3 23 10 7 4 6 14 15 8 0 12 19 1 9 16 18 13 22 11 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด...

สาระนารู้

ดูทั้งหมด...

^